Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden. Voor meer informatie kan je ook terecht in ons reisbureau.

busses

Wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een wijziging, dan mag De Durme reizen alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Bijzondere reisvoorwaarden:

  • tot 4 werkdagen voor vertrekdatum € 8 per dossier.
  • minder dan 4 werkdagen voor vertrekdatum € 50 per dossier.

Onder wijzigingen door de reiziger verstaan wij: wijziging van aard van het verblijf, kamertype, regime, opstapplaats, plaats op de autocar. Indien de wijzigingen niet kunnen aanvaard worden, bijvoorbeeld andere plaats op de autocar of ander kamertype niet beschikbaar, dient de klant hetzij zijn eerste bestelling te behouden, hetzij annulatiekosten te dragen zoals hierna beschreven.

Annulatie door de reiziger

Annulatie van de reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee:

  • Tot 56 dagen voor het vertrek aan annuleringskosten: € 75 per dossier.
  • Van 55 tot 21 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 25 % van de reis met een minimum van: € 50 per persoon.
  • Van 20 tot 14 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 50 % van de reis met een minimum van € 75 per persoon.
  • Van 13 tot 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 75 % van de reis met een minimum van € 100 per persoon.
  • Minder dan 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 100% van de reis met een minimum van € 125 per persoon.

Voor cruises verwijzen we naar de annulatievoorwaarden van de desbetreffende maatschappijen. De annulatie moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan De Durme reizen worden meegedeeld. Enkel de postdatum geldt voor het bepalen van de annulatiekost.

Verzekering

In ons reisbureau kan u een eventuele reis- en annulatieverzekering afsluiten. Deze bedraagt minimaal € 3,20 pp/dag.

Betalingen

Bij inschrijving dient u onmiddellijk het voorschot te betalen of het volledige saldo bij dagtrips. Het resterende saldo dient uiterlijk 55 dagen voor afreis te worden betaald. U gelieve bij overschrijving steeds de boekingscode te vermelden. Uur van vertrek en terugkomst kan steeds gewijzigd worden afhankelijk van de weersomstandigheden en reisprogramma. De Durme reizen houdt zich het recht voor een reis te annuleren bij minder dan 20 inschrijvingen.

Geschillen

Voor meer informatie over geschillen verwijzen we naar deze website: http://economie.fgov.be/nl/consument/Reizen/Geschillencommissie_Reizen/index.jsp